dimarts, 1 de juny de 2010

EL NOSTRE PROJECTE!

Ja tenim llest el nostre projecte! Després de tot aquest temps treballant de mica en mica per anar construint-lo i millorant-lo ja el tenim llest!
Ens agradaria que comentéssiu aveure què us sembla, ja que encara som a temps de perfeccionar alguna cosa.
Si el voleu veure, i fins i tot fer-lo... cliqueu a la imatge!
Per al nostre projecte final de l’assignatura Habilitats Comunicatives hem decidit fer un Hot Potatoes perquè creiem que és un programa senzill d’utilitzar que ens serveix per crear diverses activitats.

Per tal de poder crear aquest conjunt d’activitats de les que disposa aquesta aplicació, ens ha estat necessari descarregar-nos el programa Hot Potatoes, que és gratuït, i per mitjà de l'ajuda que ens va oferir la pàgina web de Hot Potatoes, altres on hi havia informació sobre el programa i la nostra experimentació amb aquest vam anar avançant amb el projecte.

Un cop ja teníem nocions bàsiques sobre el seu funcionament vam decidir dedicar aquest Hot Potatoes a alumnes de 5è de Primària ja que creiem que un recurs com aquest és més adient per alumnes de primària que per alumnes d’infantil, als quals potser els hi costaria més interactuar amb l’ordinador i comprendre la tipologia d'activitats que s'ofereixen.

Dins d’aquesta aplicació podem trobar-hi sis tipus d’exercicis educatius (explicats en una entrada anterior sobre el Hot Potatoes), dels quals nosaltres hem fet les següents temàtiques:
- JQuiz: qüestionari sobre instruments musicals. Escollir la resposta correcta a partir de la visualització d’una imatge o del so d’un instrument.
- JCloze: completar els buits d’un text sobre el cos humà a través de la pista que es proporciona.
- Jmatch: escollir el lloc d’on es troba un riu.
- Jmix: ordenar una frase, en anglès, paraula a paraula.
- JCross: mot encreuat dels animals tan vertebrats, invertebrats i la seva classificació.
- The Masther: és una recopilació de tots els exercicis esmentats anteriorment.

Per tant, es pot comprovar que es pretén que els alumnes no es centrin únicament en una sola unitat didàctica, sinó que en diferents àrees i unitats.
Amb aquestes activitats els alumnes poden reconèixer les seves competències envers aquests temes ja que en acabar cada activitat hi apareix una puntuació en percentatge i es marquen aquelles respostes que són incorrectes.

Una de les característiques del programa que vam trobar molt interessant és la possibilitat d'oferir una ajuda a l'alumne. En cadascuna d'elles el professor pot proporcionar ajuda als nens, en el grau que ell cregui convenient per tal de que tots els alumnes siguin capaços de fer-la i en conseqüència, se sentin competents.

En conclusió, amb aquesta aplicació ens agradaria que tots els alumnes fossin capaços d'enfrontar-se a la web per ells mateixos i que principalment amb l'ajuda d'aquesta (i el pertinent recolzament del professor) desenvolupessin un tipus d'activitats diferents a les tradicionals ja que els ordinadors a les aules seran una realitat quan nosaltres siguem futures mestres.

divendres, 28 de maig de 2010

Bullying, una situació difícil de controlar
Què en penseu del bullying?
Quins creieu que són els motius que inciten als nens a assatjar als seus companys?

Tots junts, com a futurs educadors, ens hem de formar per impedir que es donin casos com aquests en l'entorn escolar!

dimecres, 26 de maig de 2010

Què en sabeu de la MEDIACIÓ?

Doncs és un mètode que s’utilitza per tal de poder resoldre conflictes i disputes generalment entre dues persones. Aquest no és un procés obligat, sinó que és voluntari, ja que s’ofereix l’oportunitat a les dues persones per a què es reuneixin amb una tercera persona mediadora per tal de poder parlar el seu problema i fer l’esforç per intentar arribar a un acord.
És un procés basat en la cooperació i en estratègies de resolució de conflictes.

El camp d’actuació al qual s’empra més és a l’educatiu, on aquest servei incideix en la millora de la convivència i en la formació humana dels nois i noies.

Mitjançant l’ús de la mediació en l’àmbit educatiu s’aconsegueix:
• Millorar el clima escolar.
• Reduir les conductes violentes.
• Disminuir el nombre de sancions.
• Augmentar la capacitat de resolució de conflictes de manera no violenta.
• Disminuir la intervenció dels adults i substituir-la per la d’alumnes mediadors.
• Desenvolupar activitats de respecte cap a l’altre.


A continuació us deixem un exemple de mediació del qual podeu donar la vostra opinió, ANIMEU-SE! ;)

dimarts, 25 de maig de 2010

SLIDE!
Aquest és l'Slide que hem creat per als més petits!
Recordem les estacions de l'any??

Podeu crear el vostre des de la web: http://www.slide.com!
Teniu múltiples opcions per a modificar l'aparença, afegir-hi música... i tot de manera molt senzilla!

NOVETAT: Les pissarres digitals i les pissarres digitals interactives!

Les pissarres digitals són uns recursos educatius recents que estan integrats per un ordinador i un videoprojector per projectar continguts digitals a les aules per tal de facilitar l’aprenentatge dels alumnes. Es pot interactuar sobre les imatges projectades amb el ratolí i el teclat de l’ordinador.

A més a més, ens podem trobar amb les pissarres digitals interactives, les quals tenen les mateixes característiques que les anteriors però n’inclouen una de nova i la més interessant: tant els alumnes com els professors poden interactuar directament amb els continguts sobre la superfície de projecció, ja sigui amb una mena de bolígraf o amb els dits.

Amb l’introducció d’aquesta novetat als centres educatius s’ha anat comprovant que:

- Augmenta la participació dels alumnes.
- Augmenta també l’atenció d’aquests.
- Motiva molt més que les classes tradicionals. Tant als alumnes com als professors.
- Augmenta la comprensió.
- Facilita el tractament de la diversitat d’estils d’aprenentatge.
- Dins de l’Educació Especial és una ajuda molt important. Perquè pot arribar a ajudar a compensar els problemes de visió, audició, coordinació psicomotriu... que aquests alumnes puguin tenir.
- El professor es concentra més en observar als seus alumnes i atendre les seves preguntes.


Per tal de tenir més clar que són aquests recursos i veure com funcionen, us deixem un vídeo molt interessant de diverses escoles que l'estan duent a la pràctica!

I per als més petits... No es pensessiu que no ens enrecordem de vosaltres! Ni molt menys! Per això volem que gaudiu llegint el conte de: La Laura i en Joan investiguen la pissarra digital, que ben segur que us agradarà!

HOT POTATOES

Hot potatoes és una de les aplicacions més interessants i útils que ens proporciona la web. Aquest programa, força senzill d'utilitzar serveix per crear qüestionaris per realitzar a través de la web.
Aquesta aplicació permet desenvolupar sis tipus d'exercicis educatius.
Aquestes són les eines que inclou el programa:

- JQuiz: permet elaborar qüestionaris miniresposta.
- JCloze: permet elaborar un text en que l'usuari ha d'encertar la paraula que falta, a través de pistes que li facilitaran resoldre l'exercici.
- Jmatch: permet fer exercicis d'arrastrar una paraula i deixar-la, tot relacionant les paraules d'una llista amb una altre.
- Jmix: eina que mostra una frase que l'alumne ha d'ordenar paraula a paraula. També és possible desordenar les síl•labes o les lletres d'una paraula.
- JCross: permet elaborar mots encreuats.
- The Masher: recopila tots els exercicis anteriors i permet generar un document HTML amb tots ells.

Per començar a utilitzar-lo només us heu de descarregar el programa, ja no cal que us registreu! Ho podeu fer des d'aquesta pàgina:

http://web.uvic.ca/hrd/hotpot/
Aquesta aplicació també la trobareu en castellà i català així que animeu-vos!
És molt fàcil d'utilitzar i a més disposeu d'un manual d'usuari per si fos necessari.
Ànims, nosaltres ja tenim el nostre en procés...!

JClic !

El JClic és un conjunt d’aplicacions informàtiques que s’utilitzen per realitzar diferents tipus d’activitats educatives com per exemple trencaclosques o mots encreuats, basades en el llenguatge de programació Java. Aquestes activitats es presenten empaquetades en projectes.

Aquests projectes estan formats per un conjunt d’activitats i una o més seqüències, que indiquen l’ordre en què s’ha de mostrar.

JClic és un programa de codi obert desenvolupat per la plataforma Java. El seu antecessor és el Clic, creat al 1992.

Aquesta aplicació l’utilitzen els professors i professores per tal de crear activitats didàctiques per als seus alumnes, tractant diverses àrees del currículum, des d’educació infantil fins a secundària.

OBJECTIUS DEL JCLIC:

Potenciar l’ús de les aplicacions educatives multimèdia directament d’Internet.
Fer possible l’ús en diversos sistemes operatius.
Utilitzar un format estàndard i obert per emmagatzemar les dades per facilitar la seva integració en bases de dades de recursos.
Ampliar l’àmbit de cooperació i intercanvi de materials entre escoles i educadors de diferents països i cultures.
Recollir suggerències de millora.
Crear un entorn de creació d’activitats més potent, senzill i intuïtiu, adaptant-lo a les característiques dels actuals entorns gràfics d’usuari.

COMPONENTS DEL JCLIC:

JClic applet: es permet introduir les activitats JClic en una pàgina web.
JClic player: programa independent que permet realitzar activitats des del disc dur de l’ordenador sense que sigui necessari estar connectat a Internet.
JClic author: eina d’autor que permet crear, editar i publicar les activitats d’una manera més senzilla, visual i intuïtiva.
JClic reports: recollida de dades i generació d’informes sobre els resultats de les activitats fetes pels alumnes.

A continuació us mostrem una imatge que mostra un exemple de JClic de Matemàtiques: